I.  Informacje ogólne

1. Sklep internetowy Słoń Torbalski prowadzony jest przez spółkę Polska Grupę Słoń Torbalski Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Węgierska 7; 30-538 Kraków, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 148628. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 1 010 000 zł opłacony w całości.

NIP: 679-274-25-64, Regon: 356586808, adres dla doręczeń: Kokotów 674, 32-020 Wieliczka.

2. Sklep internetowy Słoń Torbalski prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu http://www.slontorbalski.pl.

3. Wszystkie towary oferowane w sklepie Słoń Torbalski są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Wszystkie podawane ceny towarów są cenami w złotych polskich (wybór cen PL) lub EURO (wybór ceny EU) i zawierają podatek VAT.

5. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny, a na życzenie klienta fakturę VAT.

II.  Jak kupować w Sklepie Internetowym

1. Składanie zamówień na towary

Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym PG Słoń Torbalski, Klient wybiera ze znajdującego się po lewej stronie i na górze ekranu asortymentu interesującą Go grupę towarów (kolekcję). Ukaże się wykaz towarów znajdujących się w grupie oraz ich ceny brutto. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wybranego towaru (np. dane techniczne towaru czy czas realizacji zamówienia) należy kliknąć na jego nazwę lub zdjęcie. Można również bezpośrednio dodać towar do koszyka, poprzez kliknięcie na przycisk "kup teraz”. Na stronie pokazującej zawartość koszyka można wybrać ilość zamawianych towarów. Po dokonaniu tych czynności nie pozostaje już nic innego jak złożyć zamówienie. Oczywiście w każdej chwili można się rozmyślić i opróżnić koszyk lub zmienić jego zawartość poprzez zaznaczenie opcji „usuń” lub wpisanie innej ilości towaru w odpowiednim polu i potwierdzeniu zmian klawiszem „aktualizuj koszyk”. Jeśli Klient nie został wcześniej zarejestrowany, przed złożeniem zamówienia zostanie poproszony o dokonanie szybkiej rejestracji. Ostatnim etapem złożenia zamówienia jest wskazanie adresu, danych do umieszczenia na fakturze oraz wybór formy płatności i sposobu dostawy towaru. Po wypełnieniu wszystkich pól zamówienia oraz potwierdzeniu przyjęcia warunków regulaminu, należy wysłać drogą elektroniczną zamówienie, co traktowane jest jako złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży zgodnej z treścią regulaminu. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty(Potwierdzenie przyjęcia zamówienia) drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Ceny w sklepie są generowane automatycznie i mogą zawierać błędy stąd produkty z ceną 0zł nie są produktami na sprzedaż.

Jeśli Klient ma utworzone konto, w każdej chwili może sprawdzić stan realizacji zamówienia pod adresem przesłanym w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia wynosić od 2 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności (w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za towar oraz za jego wysyłkę) oraz od dostępności towaru w magazynie. W razie chwilowej niedostępności towaru w magazynie pracownik Sklepu kontaktuje się z Klientem i indywidualnie uzgadnia z nim czas realizacji zamówienia, przy czym Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia, jeśli dłuższy termin realizacji mu nie odpowiada.

3. Doręczenie towaru.

Wybór sposobu doręczenia towaru należy do Klienta. Przesyłki wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej docierają do adresata na terenie Polski zwykle następnego dnia po nadaniu. Przesyłki wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej powinny dotrzeć do adresata krajowego zwykle w ciągu 2-3 dni po nadaniu, przy czym - UWAGA - wysyłka towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej możliwa jest wyłącznie przy zamówieniach obejmujących 1 sztukę towaru, o wartości nie przekraczającej 300 zł i wadze nie przekraczającej 5 kg.

Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem podając niezbędne dane.

Możliwy jest również odbiór towaru bezpośrednio w siedzibie naszej firmy w Kokotowie. W tym celu wystarczy przy składaniu zamówienia zaznaczyć opcję "odbiór osobisty" i wskazać dogodny dla Klienta termin odbioru.

4. Koszty wysyłki.

Koszt wysyłki towaru ponosi Klient i koszt ten jest doliczany do ceny za wybrany towar. Zamówienia o wartości powyżej 1000 zł wysyłane są do Klientów na terenie kraju na koszt Sklepu.

Koszty wysyłki na terenie kraju:

Poczta Polska 13,00 zł,

Firma kurierska Geis 15,00 zł(pobraniowa 19 zł),

Firma kurierska UPS 17,00 zł(pobraniowa 21 zł).

Koszty wysyłki poza granice Polski ustalane będą indywidualnie, po złożeniu zamówienia, a o ich wysokości Klient zostanie poinformowany e-mailem. Jeśli tak skalkulowana indywidualnie cena wysyłki nie odpowiada Klientowi, ma on prawo zrezygnować z zamówienia.

5. Sposoby płatności

Wybór sposobu płatności należy do Klienta. Proponujemy poniższe możliwości:

- Przelew bankowy:

Kwotę pokrywającą cenę zamówionych towarów oraz koszt przesyłki należy wpłacić na

konto w banku BGŻ BNP Paribas S.A.

dla wpłat w PLN: nr 13 1750 1048 0000 0000 0221 1645

dla wpłat w EURO : nr PL79-17501048-0000000002211718 / SWIFT: RCBWPLPW adresat: Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o. Kraków, ul. Węgierska 7

dla wpłat w USD: nr 57 1750 1048 0000 0000 0221 1726

Dane te znajdują się także w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. Dla ułatwienia procesu realizacji zamówienia, w tytule przelewu warto wpisać numer swojego zamówienia. Towar zostanie wysłany niezwłocznie po wpływie pieniądzy na konto Sklepu, zwykle następuje to następnego dnia po złożeniu dyspozycji przelewu.

- Przelew on-line:

Przelew on-line z konta elektronicznego za pośrednictwem firmy „Przelewy 24”- w trakcie finalizacji zakupów, na stronie e-sklepu użytkownik znajdzie link kierujący go do strony www.przelewy24.pl, gdzie w bezpieczny sposób można dokonać płatności (połączenie szyfrowane).

- Płatność za pobraniem:

Klient uiszcza zapłatę kurierowi przy odbiorze towaru.

Płatność gotówką w siedzibie sklepu.

Ta formę płatności można wybrać chcąc odebrać towar bezpośredni pod adresem Kokotów 674, 32-020 Wieliczka.

6. Promocje

Promocje nie łączą się. Oznacza to, że w chwili obecnej można skorzystać tylko z jednej promocji.

7. Uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy

Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu  dni składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie na adres sklepu :

Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o. Kokotów 674; 32-020 Wieliczka,   
lub pocztą elektroniczną  na adres: sklep@slontorbalski.pl.

Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi towaru przez przewoźnika. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru ponosi Klient. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, należą się od niej odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

W przypadku chęci dokonania zwrotu towaru zakupionego w ramach promocji "-40% na drugi tańszy produkt" lub "-50% na drugi tańszy produkt", zwrot możliwy jest wyłącznie w formie rezygnacji z zakupu kompletu, dwóch produktów. Nie ma możliwości zwrotu jednego produktu zakupionego w ramach powyższej promocji.

 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):


[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych towarów],

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Numer konta do zwrotu środków: [nr rachunku]
Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

8. Reklamacje

Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsuumentów.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności wyżej powołanej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów   Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827.)

W przypadku stwierdzenia wady  dostarczonego towaru  Klient ma prawo złożenia  reklamacji.  Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby towaru.

Opis przyczyny reklamacji z żądaniem reklamacyjnym , podaniem daty zakupu oraz wszelkich okoliczności uzasadniających reklamację należy przesłać wraz z reklamowanym towarem na adres : Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o. Kokotów 674; 32-020 Wieliczka lub e-mailem na adres sklep@slontorbalski.pl.

Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail lub poczty tradycyjnej.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, natomiast koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca Klientowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie ul Wiślna 3,31-007 Kraków. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

III. Polityka prywatności i pliki cookies

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych klientów sklepu internetowego Słoń Torbalski.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o., wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 148628 z siedzibą w  Krakowie, ul. Węgierska 7, NIP: 679-274-25-64, Regon: 356586808;

Dane kontaktowe: adres mailowy: sklep@slontorbalski.pl; tel. 12-362-31-24;

adres korespondencyjny: Kokotów 674; 32-020 Wieliczka,

2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie w zakresie koniecznym do realizacji usługi. Zakres danych może obejmować: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, (NIP i nazwę w przypadku prowadzenia przez klienta działalności gospodarczej), telefon kontaktowy, adres do wysyłki.

3. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) i na podstawie:

art. 6 ust.1 lit. a - wyrażonej przez Klientów zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez założenie stałego konta klienta,

art. 6 ust.1 lit. b – dane niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy, której klient jest stroną, w tym wystawienia faktury lub rachunku,

art. 6 ust.1 lit. c – dane do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – prowadzenie sprawozdawczości finansowej,

art. 6 ust. 1 lit.  f. – dane do realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń z tytułu umowy oraz do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowaniu.

4. Celami przetwarzania danych osobowych Klientów są:

·         realizacja umów, których Klienci są stroną, w szczególności:

a. bieżąca korespondencja związana z realizacją zamówienia, wystawianie faktury lub rachunku

b. archiwizacja danych przez okres zgodny z przepisami, maksymalnie 5-letni

·         ewentualne odzyskiwanie należności z tytułu zawartych umów

·         marketing bezpośredni dotyczący produktów i usług własnych Administratora w zakresie zgodnym z uzyskaną od Klientów odrębną zgodą.

5. Administrator przechowuje dane osobowe Klientów przez okres:

-  w przypadku złożenia zamówienia bez zakładania indywidualnego konta Klienta - przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu zamówienia, nie dłużej niż przez 5 lat;

- w przypadku założenia indywidualnego konta Klienta jego dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu;

- w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych drogą elektroniczną dane Klienta będą przechowywane nie dłużej niż do wycofania udzielonej zgody.

6. Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych osobowych Klientów to:

a.     dostawca usług hostingu wobec Administratora danych,

b.    upoważnieni pracownicy Administratora,

c.     firmy kurierskie realizujące zmówienia Klientów na zlecenie Administratora,

d.    podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

e.     dostawcy usług prawnych w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu umów zawartych przez Administratora z Klientem.

7. Dane Klientów nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Klienci mają prawo do:

·         dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

·         sprostowania (poprawiania) swoich danych

·         żądania usunięcia danych, ich ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania

·         przenoszenia swoich danych

·         cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody

·         w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych Klienci mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji wyżej opisanych praw należy kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres e-mail sklep@slontorbalski.pl

Pliki cookies

Sklep internetowy Słoń Torbalski wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” - pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”  w ustawieniach przeglądarki internetowej. W każdej chwili istnieje możliwość samodzielnej zmiany przez Klienta ustawień plików „cookies” poprzez dokonanie zmian w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Prosimy, aby swoją decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików Cookies podjęli Państwo jako nasi Klienci bezpośrednio po wejściu na naszą stronę internetową.

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

Zmiany w Polityce Prywatności

Sklep internetowy Słoń Torbalski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

IV. Programy lojalnościowe, bony

1.Stałych Klientów sklepu internetowego zachęcamy do udziału w  okresowych programach  lojalnościowych  przewidujących atrakcyjne rabaty przy zakupach.

Szczegółowe zasady programów publikowane  są  każdorazowo na stronie głównej Sklepu.

Klienci  mogą zakupić w Sklepie internetowym, lub mogą im zostać przyznane w ramach programu lojalnościowego bony, które Klienci mogą w każdym czasie  wymienić na towary oferowane przez Sklep. Szczegółowe zasady nabywania bonów publikowane  są  każdorazowo pod zakładką „BONY”.

2.Program partnerski

Firmy i osoby chętne do publikacji na własnych stronach internetowych materiałów marketingowych naszej Firmy w zamian za rabaty w zakupie towarów prosimy o kontakt na adres pr@slon.pl

V. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Odpowiedzialność za stronę internetową http ://www.slontorbalski.pl:

Spółka Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o., wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 148628 z siedzibą w  Krakowie, ul. Węgierska 7, NIP: 679-274-25-64, Regon: 356586808 jest odpowiedzialna za niniejszą stronę internetową, która podlega przepisom polskiego prawa. Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikłych w związku z wykorzystaniem niniejszej strony http ://www.slontorbalski.p

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10. 2018 r.

VI. Regulamin promocji: Do każdej walizki Alexa skórzany adresownik GRATIS

1.       Promocja dotyczy zakupu walizek ALEXA

2.       Do zakupu walizki ALEXA o dowolnym rozmiarze (kabinówka, średnia lub duża) dodajemy skórzany identyfikator GRATIS!

3.       Kolor skórzanego identyfikatora wybierany jest losowo.

4.       Promocja ważna do 04.07.2023 lub do wyczerpania zapasów.

5.       Oferta łączy się z innymi promocjami.